Бүтээгдэхүүний ангилалБүгдийг үзэх

1,310,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
780,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
1,150,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
700,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
1,810,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
1,090,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
660,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
1,430,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
370,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
Хямдрал
960,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
1,320,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
790,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
Дууссан
570,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
410,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
290,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/

intel Motherboard

Asus TUF Gaming Z590-Plus

780,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
820,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
460,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
290,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
Дууссан
220,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
170,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
130,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
300,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
300,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
290,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
220,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
120,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
Дууссан
300,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
Дууссан
300,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
120,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
70,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
310,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
180,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
490,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
270,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
180,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
195,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
145,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
50,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
130,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
180,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
170,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
380,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
230,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
140,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/

Graphic card

Asus GTX 1060 3GB

720,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
3,500,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
3,500,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
1,550,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
1,950,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
490,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
Дууссан
2,900,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/

Graphic card

Asus GTX 1060 5GB

860,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
Дууссан
710,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
750,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
210,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
380,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/

Computer Cases

NZXT H510 Elite Black

440,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
240,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
450,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/

Computer Cases

Sama W03 Case

160,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/

Computer Cases

N-R102 Computer Case

40,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
390,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
195,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
295,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
300,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
185,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
370,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
50,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
25,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
110,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
100,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
Дууссан
550,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
250,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
45,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
500,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
520,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
45,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
250,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
150,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
75,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
Дууссан
45,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
230,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
760,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
370,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
500,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
1,250,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
390,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
1,050,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
Дууссан
430,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
470,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
Дууссан
560,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
Дууссан
295,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
770,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
360,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
590,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
240,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
190,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
350,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
150,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
300,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
170,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
100,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
280,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
Дууссан
495,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
160,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
70,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
Дууссан
70,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
300,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
195,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
195,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
60,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
340,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
95,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
470,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
Дууссан
490,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
180,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
Хямдрал
370,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/

Headphones Speaker

Logitech USB Headset H340

75,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
150,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
260,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
190,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
450,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
170,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
75,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
40,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
Дууссан
290,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
70,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
Дууссан
110,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
Дууссан
20,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
60,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
Дууссан
35,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/

Accessories

Sama RGB Fan 1x

15,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/
Дууссан
60,000 /НӨАТ-ороогүй дүн/

Та өөрийн хэрэглээндээ тааруулан сонгож авах бүрэн боломжтой

Танд санал болгоё

Дэлгэрэнгүй

Танд санал болгох брендүүд