Компьютер угсрах

Нийт дүн: 0
Intel Core i9-14900K CPU No Box
2,350,000

Хүргэлт: Үнэгүй

Үлдэгдэл: Байгаа

Intel Core i9-13900K CPU No Box
2,200,000

Хүргэлт: Үнэгүй

Үлдэгдэл: Байгаа

Intel Core i9-12900K CPU
1,650,000

Хүргэлт: Үнэгүй

Үлдэгдэл: Байгаа

Intel Core i7-13700KF CPU No Box
1,400,000

Хүргэлт: Үнэгүй

Үлдэгдэл: Байгаа

Intel Core i7-13700F CPU
1,300,000

Хүргэлт: Үнэгүй

Үлдэгдэл: Байгаа

Intel Core i9-11900K CPU No Box
1,100,000

Хүргэлт: Үнэгүй

Үлдэгдэл: Байгаа

Intel Core i5-13600KF CPU No Box
1,050,000

Хүргэлт: Үнэгүй

Үлдэгдэл: Байгаа

Intel Core i7-11700 CPU No Box
800,000

Хүргэлт: Үнэгүй

Үлдэгдэл: Байгаа

Intel Core i5-13400 CPU
780,000

Хүргэлт: Үнэгүй

Үлдэгдэл: Байгаа

Intel Core i5-13400F CPU
690,000

Хүргэлт: Үнэгүй

Үлдэгдэл: Байгаа

Intel Core i5-12400 CPU No Box
580,000

Хүргэлт: Үнэгүй

Үлдэгдэл: Байгаа

Intel Core i5-12400F CPU No Box
500,000

Хүргэлт: Үнэгүй

Үлдэгдэл: Байгаа

Intel Core i5-9500 CPU No Box
420,000

Хүргэлт: Үнэгүй

Үлдэгдэл: Байгаа

Intel Core i3-12100 CPU No Box
420,000

Хүргэлт: Үнэгүй

Үлдэгдэл: Байгаа

Intel Core i3-12100F CPU No Box
400,000

Хүргэлт: Үнэгүй

Үлдэгдэл: Байгаа

Intel Core i5-10400F CPU No Box
360,000

Хүргэлт: Үнэгүй

Үлдэгдэл: Байгаа

Intel Core i5-4430s CPU No Box
150,000

Хүргэлт: 5000₮

Үлдэгдэл: Байгаа