Компьютер угсрах

Нийт дүн: 0
Intel Core i9-14900K CPU No Box
2,300,000

Хүргэлт: Үнэгүй

Үлдэгдэл: Байгаа

Intel Core i9-12900KF CPU No Box
1,500,000

Хүргэлт: Үнэгүй

Үлдэгдэл: Байгаа

Intel Core i7-14700KF CPU No Box
1,400,000

Хүргэлт: Үнэгүй

Үлдэгдэл: Байгаа

Intel Core i7-14700F CPU No Box
1,300,000

Хүргэлт: Үнэгүй

Үлдэгдэл: Байгаа

Intel Core i7-13700F CPU
1,250,000

Хүргэлт: Үнэгүй

Үлдэгдэл: Байгаа

Intel Core i5-14600KF CPU No Box
1,200,000

Хүргэлт: Үнэгүй

Үлдэгдэл: Байгаа

Intel Core i5-13600KF CPU No Box
1,050,000

Хүргэлт: Үнэгүй

Үлдэгдэл: Байгаа

Intel Core i7-12700F CPU No Box
950,000

Хүргэлт: Үнэгүй

Үлдэгдэл: Байгаа

Intel Core i7-12700KF CPU No Box
900,000

Хүргэлт: Үнэгүй

Үлдэгдэл: Байгаа

Intel Core i7-11700 CPU No Box
780,000

Хүргэлт: Үнэгүй

Үлдэгдэл: Байгаа

Intel Core i5-14400F CPU No Box
750,000

Хүргэлт: Үнэгүй

Үлдэгдэл: Байгаа

Intel Core i5-13400F CPU
650,000

Хүргэлт: Үнэгүй

Үлдэгдэл: Байгаа

Intel Core i5-12400 CPU No Box
560,000

Хүргэлт: Үнэгүй

Үлдэгдэл: Байгаа

Intel Core i5-11400 CPU No Box
490,000

Үлдэгдэл: Байгаа

Intel Core i5-12400F CPU No Box
450,000

Хүргэлт: Үнэгүй

Үлдэгдэл: Байгаа

Intel Core i5-10600KF CPU No Box
380,000

Хүргэлт: Үнэгүй

Үлдэгдэл: Байгаа

Intel Core i3-12100 CPU No Box
380,000

Хүргэлт: Үнэгүй

Үлдэгдэл: Байгаа

Intel Core i5-9400 CPU No Box
380,000

Хүргэлт: Үнэгүй

Үлдэгдэл: Байгаа